CATALLAXIA, s.r.o.

Catallaxia je poradenská spoločnosť, ktorá poskytuje kvalitný výskum, analytické a poradenské služby. Na základe rozsiahlych skúseností a poznatkov nadobudnutých z reformných procesov, najmä v krajinách strednej a východnej Európy, zabezpečujeme ekonomické analýzy trhov zamerané na konkurencieschopnosť a problémy regulačného rámca.

Špecializujeme sa na dôkladné analýzy ekonomických dát, makroekonomické analýzy, ekonomické výhľady, sektorové analýzy, identifikáciu prekážok efektívnej hospodárskej súťaže, podnikateľského prostredia, hodnotenia vplyvov regulácie.

Medzi našich klientov patria súkromné firmy, medzinárodné inštitúcie, vlády, regionálne i miestne orgány.