PREČO CATALLAXIA

Názov firmy je vyjadrením snahy o hlbšie pochopenie fungovania ekonomiky, ekonomických vzťahov, správania jednotlivých účastníkov trhu, ekonomických transakcií, ich nákladov a prínosov

Wikipédia, slobodná encyklopédia o pojme Catallaxia, alebo "veda zaoberajúca sa výmennými transakciami“:

Catallaxia je alternatívny výraz pre slovo "hospodárstvo". Kým slovo ekonomika naznačuje, že ľudia v nejakej komunite majú spoločný a zhodný súbor hodnôt a cieľov, pojem catallaxia naopak predpokladá, že vlastnosti, a parametre trhu (ceny, deľba práce, rast, atď) sú dôsledkom rozmanitých a rôznorodých cieľov jednotlivcov v komunite.

Catallaxia je teória o tom ako sa na voľnom trhu stanovujú výmenné pomery a ceny. Jej cieľom je analyzovať všetky akcie založené na peňažnej kalkulácii a sledovať tvorbu cien späť do bodu, kedy účastníci trhových transakcií robia ich rozhodnutia. Vysvetľuje ceny tak, ako sú, a nie aké "by mali" byť. Zákony catallaxie nie sú hodnotové súdy, ale snažia sa byť presné, objektívne a univerzálne platné.