VÝSKUM A ANALÝZY

Makroekonomické a sektorové štúdie

Ponúkame prípravu makroekonomických analýz, prieskumov trhu, konkurencieschopnosti jednotlivých odvetví, ako aj výskum vybraných politických, sociálnych a ekonomických otázok.

Regulačná analýza vplyvov

Používame rad metód pre posúdenie účinkov - pozitívnych aj negatívnych - navrhovanej a existujúcej legislatívy, ako aj alternatív bez regulácie.

Riadenie verejných financií

Máme veľmi dobré referencie v oblastiach, ako je príprava rozpočtov, implementácia rozpočtu, výkonové rozpočtovanie,či posilnenie obecného finančného riadenia.

Európska únia a tvorba európskej politiky

Ponúkame monitorovanie a vyhodnocovanie európskej politiky, tvorby európskej politiky a právnych predpisov EÚ vo všetkých ich fázach v širokej škále kľúčových oblastí európskej politiky, vrátane energetiky, priemyslu a obchodu, konkurencieschopnosti a podnikania.